Naștere

April 11, 2023 - In Stare civilă

ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

Competenţa revine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială s-a produs evenimentul.

Declararea naşterii se face în termen de:

  • 30 de zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
  • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
  • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile;
  • 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat la cunoştinţă despre naşterea copilului.

Actele necesare (originale și copii xerox), în funcţie de situaţie:

1. Când părinţii sunt căsătoriţi:

– certificatul medical constatator al naşteriii, întocmit pe formular tip;
– certificatul de căsătorie al părinţilor copiilor;
– actele de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă.

2. Când mama copilului nu este căsătorită:

– certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip;
– actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă.
– actul de identitate al tatălui, în cazul recunoașterii paternității copilului.

Situaţii particulare :

În cazul în care părinţii căsătoriți au nume de familie diferit aceștia vor da o declaraţie scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public.
Dacă există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, ambii părinți completează şi semnează o declaraţie din care să rezulte prenumele pe care îl va purta copilului.
Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al DCEP Călărași.

Social media

Prelungirea Independenței 5A, Mun. Călărași, Jud. Călărași, 910060

  • Luni-Joi: 08:00 – 16:30
  • Vineri: 08:00 – 14:30
  • Sâmbătă – Duminică: Închis

Harta