Rectificări acte stare civilă

April 12, 2023 - In Stare civilă

Rectificări acte stare civilă

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate – Anexa nr. 53, cu avizul prealabil al Direcţiei Comunitară de Evidenţă a Populației Călărași.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al solicitantului.

ACTE DOVEDITOARE:

 • certificatele de naştere şi căsătorie ale acesteia;
 • certificatele de naştere şi căsătorie ale părinţilor săi;
 • certificatele de naştere, căsătorie şi deces, în cazul rectificării actelor de stare civilă aparţinând unei persoane decedate;
  acte de identitate;
 • dispoziţii/decizii de schimbare a numelui/prenumelui;
  sentinţe judecătoreşti;
 • alte acte doveditoare, după caz.

TERMEN DE SOLUTIONARE:

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziţiei primarului, aceasta comunicandu-se solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Dispoziţia primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în conditiile legii.

Social media

Prelungirea Independenței 5A, Mun. Călărași, Jud. Călărași, 910060

 • Luni-Joi: 08:00 – 16:30
 • Vineri: 08:00 – 14:30
 • Sâmbătă – Duminică: Închis

Harta